ประกาศล่าสุด

  • การบ้านให้นักเรียน ส่งแบบฟอร์มการปฏิบัติกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา การบ้านให้นักเรียน ส่งแบบฟอร์มการปฏิบัติกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา * ให้นักเรียนเลือกทำกิจกรรมมา ...
    ส่ง 13 ก.ค. 2559 01:17 โดย ครูกฤติเดช ศาริตวรรธน์
  • สัปดาห์ที่ 2 ใบความรู้ที่ 2 และใบงานชุดที่ 2 คำสั่ง1. ใบความรู้ที่ 2 ให้นักเรียนทำจดบันทึกลงสมุด2. ใบงา่นให้ทำการบ้านส่งสัปดาห์หน้า ที่ 2 มิถุนายน 2560
    ส่ง 25 พ.ค. 2560 19:42 โดย ครูกฤติเดช ศาริตวรรธน์
  • สัปดาห์ที่ 1 ส่งลิงค์ Google Drive คำสั่ง...1. ให้นักเรียนเปิดเว็บ Google แล้วลงชื่อเข้าใช้อีเมลของตัวเอง2. เข้าไปที่แอป Google Drive3. ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ ...
    ส่ง 5 มิ.ย. 2559 23:13 โดย ครูกฤติเดช ศาริตวรรธน์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »