|| โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ||

PHIMAIDAMRONG WITTAYAKHOM SCHOOL

Enter Site | เข้าสู่เว็บไซต์


โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา


โทร. 044-482794   Fax 044-482786

122 หมู่ที่ 14 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110