หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  •   สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โรงเรียนพิมายวิทยา คลิกที่นี่
  •   19 - 24 มกราคม 2558  สอบ LAS นักเรียนชั้น ม.2 คำสั่ง
  •   26 - 31 มกราคม 2558  สอบ LAS นักเรียนชั้น ม.5  คำสั่ง

ภาพกิจกรรมนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา มอบใบประกาศ และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาได้มาเยี่ยมชม โรงเรียนพิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนพิมายวิทยาจัดสอบ สอบ Pre-onet 2557  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


    

   โครงการพลังงานสัญจร  "เปิดโลกปิโตรเลียม" บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    เ


การกำกับและประเมินผลการดำเนิดงานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง  


การประชุมวิชาการ และนำเสนอโครงงาน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
25-26 สิงหาคม 2557
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขาใหญ่