Bezoekuur (2007)

De vier eenakters brachten ons achtereenvolgens in een verzorgingshuis, een ziekenhuis, een gevangenis en een psychiatrische inrichting, waarin de maatschappij de hulpbehoevende medemens letterlijk en figuurlijk opsluit en meestal zonder uitzicht op iets beters laat vegeteren.

Maar ook de familieleden, die hen komen opzoeken, zijn evengoed de gevangenen van hun eigen ideeën. Hun bezoek betekent voor de bezochte meestal slechts een kort lichtpuntje, dat even vertwijfeld oplicht in de lange leegte van hun resterend bestaan.