Projecte rieres rialleres


Treballareu en grups cooperatius. 
Recordeu que heu de crear una carpeta en el drive i compartir-la amb el professorat de l'equip docent.


Treballarem diferents aspectes:

  • Anima't a observar i participar a la inspecció del tram de riu Gorg de la mina de Cardedeu.
  • Un altre grup farà la inspecció a una altra zona de la riera, el tram comprés entre el pont del tren i la granja Viadé.
  • Preparareu un aplicatiu sobre aquesta inspecció i d'altres activitats
  • Visitarem el museu de l'aigua
  • Farem anàlisis fisico- químiques
  • Treballarem i aprendrem com es fa una instal·lació de reg i unes jardineres en el taller de Tecnologia.
  • I sobretot editarem una revista on s'expliqui totes aquestes activitats!!!

L'objectiu d'aquest treball és fomentar la participació activa en la conservació i millora de la nostra riera. Per aconseguir-ho treballarem conjuntament amb un grup de voluntariat, el Projecte Rius.