מרכיבי הכושר הגופני

1. נצפה במצגת בנושא מרכיבי הכושר הגופני.

2. התלמידים יענו על שאלות שהמורה תשאל על פי המצגת.

3. נתרגל תרגילים לפי מרכיבי הכושר הגופני בליווי הסבר והנחייה של המורה.

4  לסיום התלמידים יציגו בזוגות את אחד ממרכיבי הכושר בליווי תרגילים להפעלת הכיתה.


Comments