หน้าแรก


นักศึกษาจะต้องลงชื่อเข้าใช้ ด้วย E-mail ของวิทยาลัยฯ @pl-tech.ac.th
จึงจะเห็นเมนู ลงทะเบียนฝึกงาน ที่เมนูด้านบน


มีปัญหาการลงทะเบียนฝึกงานติดต่อ  
อ.พุทธชาติ  ศรีสัตนา
(หัวหน้างานฝึกงาน)

กำหนดการออกฝึกงานนักศึกษา ปวช.3, ปวส.2
เริ่มวันที่  .......................
สิ้นสุดวันที่  .......................