ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าเทอม  ภาคปกติ (จ-ศ)

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าเทอม  ภาคทวิภาคี ปวส. (เสาร์-อาทิตย์)

Comments