Informacje

***

Przewodnicząca KS MOZP dokonała wyboru Prezydium Kolegium Sędziów MOZP w następującym składzie:

Przewodniczący- Paulina Wojtałów ZW

W-ce Przewodniczący - Grzegorz Dadej ZW

Sekretarz - Agnieszka Gonczaruk ZW

Członek ds. Szkolenia - Marcin Uszko ZW

Członek ds. Ewidencji - Tomasz Król I

(dodano 8 IX 2021r.)


***

Sędziowie MOZP ponownie wybrali

Paulinę Wojtałów

na Przewodniczącą Kolegium Sędziów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego w nowej kadencji.

Delegatkami na Walne Zebranie KS PZP zostały:

Paulina Wojtałów i Małgorzata Liszko oraz w rezerwie Mirosława Legutko.

Serdecznie gratulujemy!

(dodano 4 IX 2021r.)

***

Informujemy, że w dniu 3 września 2021 r. odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Sędziów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego.

I termin - 18.00

II termin - 18.15

w siedzibie MOZP przy ul. Piastowskiej 26a w Krakowie.


(dodano 26 VIII 2021r)

***

Informujemy, że na listach sędziów międzynarodowych FINA na okres 2021-2024 zostały wpisane Koleżanki z naszego Okręgu:

Mirosława Legutko -pływanie - lista #21 (https://www.fina.org/swimming/officials)

Paulina Wojtałów - pływanie na wodach otwartych - lista #14 (https://www.fina.org/open-water/officials)

Serdecznie gratulujemy!

(dodano 28 II 2021r.)


***

Informacja Przewodniczącej KS MOZP o licencjach sędziowskich


(dodano 23 I 2021r.)


***

Nowo wybrane Biuro Europejskiej Ligi Pływackiej (LEN) na kadencję 2020-2024,

pod przewodnictwem Prezydenta Paolo Barelli, zatwierdziło składy komitetów technicznych.

Z dużą satysfakcją informujemy , że

Kol. Jakub Krzywda

został Członkiem Komitetu Technicznego Pływania (TSC LEN) pod Przewodnictwem Craiga Huntera (Wielka Brytania).

W ubiegłym roku polscy sędziowie mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowych szkoleniach FINA - Swimming School for Officials w Warszawie, które prowadził Craig Hunter oraz Open Water Swimming Certification School for Officials w Poznaniu prowadzonym przez Sama Greethama z Wielkiej Brytanii, który został Przewodniczącym Komitetu Technicznego Pływania na Wodach Otwartych (TOWS LEN).

Ponadto, Bartłomiej Krynicki został Członkiem Komitetu Technicznego Skoków do Wody, oraz

Łukasz Jarochowski - Członkiem Komitu Technicznego Masters.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegóły na stronie LEN:

http://www2.len.eu/?p=17099&fbclid=IwAR3l7JE5Wd8XFfhxq6aWlLu63BGm-knu7iXrD48DNdWH6NboIisvOO9-h3c

(dodano 5 XII 2020r.)

***

Zapraszamy do lektury artykułu Jakuba Krzywdy :

(dodano 14 XI 2020r.)

Wcześniejsze: