Informacje

***

https://sites.google.com/a/pksmozp.com/kolegium-sedziow-mozp/Home/konferencja.png

(dodano 19 VIII 2018r.)


Prezydium Kolegium Sędziów MOZP zaprasza na kurs sędziowski !

(dodano 25 VII 2018r.)


Analiza pracy sędziów klasy związkowej, zestawienia dotyczące ilości sędziów pływania wszystkich klas za rok 2017 - na stronie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego:

http://www.polswim.pl/sites/default/files/analiza_pracy_sedziow_zwiazkowych_dane_za_2017.pdf

(dodano 10 II 2018r.)


https://sites.google.com/a/pksmozp.com/kolegium-sedziow-mozp/Home/Kompppp.png

Na oficjalnej stronie KS PZP zostały opublikowane materiały dotyczące przeprowadzania kursów sędziowskich dla sędziów klas okręgowych - wytyczne programowe, przykładowy harmonogram oraz zakres kompetencji obowiązujących sędziów pływania PZP, w tym przepisy specjalne - pływania masters, pływania na wodach otwartych oraz pływania osób niepełnosprawnych i niesłyszących.

http://www.polswim.pl/wytyczne-programowe-do-kursow-sedziowskich

(dodano 30 I 2018r.)Zmiany zapisów w regulaminach PZP(dodano 18, 31 I  2018r.)


NOWE KODY DYSKWALIFIKACYJNE!


http://www.polswim.pl/sites/default/files/kody_dyskwalifikacyjne_wg_przepisow_2017_2021.pdf
(dodano 4 I 2018r.)Wcześniejsze:

2017-5       2017 - 4    2017 - 3        2017- 2       2017-1      2016-5      2016-4         2016- 3         2016-2        2016-1 

     2015-3      2015-2      2015-1          2014-3      2014-2    2014 - 1            2013r. - 4      2013r. - 3   2013r. - 2,   2013r. - 1 ,       2012r. - 2 ,  2012r. - 1,  2008-2011,  

 


Podstrony (34): Wyświetl wszystko
Comments