ไซต์ รับ-ส่งเอกสาร online  มีไว้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำใช้เป็นตู้ส่งเอกสาร เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
        คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งาน โดย คลิกลงชื่อเข้าใช้     เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้คลิกเมนูตรงกับชื่อตนเอง เพิ่มไฟล์งานที่จัดส่งได้   หากผิดพลาดสามารถลบ และเพิ่มใหม่ให้ถูกต้องได้ตามต้องการ
หน้าเว็บย่อย (1): ไม่มีชื่อ