การแต่งกายของนักเรียน

วันจันทร์  :  ชุดนักเรียน
วันอังคาร :  ชุดนักเรียน
วันพุธ      :  ชุดลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด
วันพฤหัสบดี   :  ชุดพละศึกษา
วันศุกร์     :  ชุดพื้นเมือง
Comments