การแต่งกายของนักเรียน

วันจันทร์  :  ชุดนักเรียน
วันอังคาร :  ชุดนักเรียน
วันพุธ      :  ชุดลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด
วันพฤหัสบดี   : ชุดพละศึกษา  
วันศุกร์     :  ชุดพื้นเมือง
Comments