กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ส.ค. 2560 07:10 sites pakodam แก้ไข โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
15 ส.ค. 2560 07:07 sites pakodam แนบ 1502507316413.jpg กับ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 2560 07:07 sites pakodam สร้าง ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 2560 07:02 sites pakodam แนบ IMG20170811094805.jpg กับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 2560 07:02 sites pakodam สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 2560 06:55 sites pakodam แนบ IMG20170804092202.jpg กับ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
15 ส.ค. 2560 06:55 sites pakodam สร้าง โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
15 ส.ค. 2560 06:48 sites pakodam แนบ 1500973887274.jpg กับ วันพระโรงเรียนและวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐
15 ส.ค. 2560 06:48 sites pakodam สร้าง วันพระโรงเรียนและวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐
15 ส.ค. 2560 06:36 sites pakodam แนบ thai60.jpg กับ รับเกียรติบัตรวันภาษาไทย
15 ส.ค. 2560 06:36 sites pakodam สร้าง รับเกียรติบัตรวันภาษาไทย
1 ส.ค. 2560 09:53 sites pakodam แนบ puchang.jpg กับ ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
1 ส.ค. 2560 09:53 sites pakodam สร้าง ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
1 ส.ค. 2560 09:52 sites pakodam แนบ pra4.jpg กับ วันพระโรงเรียนครั้งที่ ๔
1 ส.ค. 2560 09:52 sites pakodam สร้าง วันพระโรงเรียนครั้งที่ ๔
1 ส.ค. 2560 09:47 sites pakodam แนบ thai day60.jpg กับ กิจกรรมวันภาษาไทย
1 ส.ค. 2560 09:47 sites pakodam สร้าง กิจกรรมวันภาษาไทย
1 ส.ค. 2560 09:46 sites pakodam แนบ scout.jpg กับ กิจกรรมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
1 ส.ค. 2560 09:46 sites pakodam สร้าง กิจกรรมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
1 ส.ค. 2560 09:44 sites pakodam แนบ Plan.jpg กับ เจ้าหน้าที่ Plan Internation พบปะวางแผนทำโครงการ
1 ส.ค. 2560 09:44 sites pakodam สร้าง เจ้าหน้าที่ Plan Internation พบปะวางแผนทำโครงการ
1 ส.ค. 2560 09:42 sites pakodam แนบ รัชการที่๑๐.jpg กับ โรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.๑๐
1 ส.ค. 2560 09:42 sites pakodam สร้าง โรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.๑๐
1 ส.ค. 2560 09:40 sites pakodam แนบ สุจริจธรรม.jpg กับ ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ "สุจริตธรรมกถา"
1 ส.ค. 2560 09:40 sites pakodam สร้าง ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ "สุจริตธรรมกถา"

เก่ากว่า | ใหม่กว่า