กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ธ.ค. 2560 20:09 sites pakodam แนบ พ่อหลวง ม.7_๑๗๑๒๑๕_0012_resize.jpg กับ แสดงความยินดีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่
14 ธ.ค. 2560 20:09 sites pakodam สร้าง แสดงความยินดีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่
14 ธ.ค. 2560 20:06 sites pakodam แนบ S__20996104_resize.jpg กับ ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม
14 ธ.ค. 2560 20:06 sites pakodam สร้าง ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม
14 ธ.ค. 2560 20:04 sites pakodam แนบ วัดทับยายชียง_๑๗๑๒๑๕_0070_resize.jpg กับ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
14 ธ.ค. 2560 20:04 sites pakodam สร้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
14 ธ.ค. 2560 20:01 sites pakodam แนบ 20171206_194251_resize.jpg กับ รับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด
14 ธ.ค. 2560 20:00 sites pakodam สร้าง รับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด
14 ธ.ค. 2560 19:59 sites pakodam แนบ 5 ธ_0.ค 60_๑๗๑๒๑๕_0014_resize.jpg กับ ร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
14 ธ.ค. 2560 19:59 sites pakodam สร้าง ร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
27 พ.ย. 2560 20:27 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
27 พ.ย. 2560 20:26 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
27 พ.ย. 2560 19:32 sites pakodam แนบ พิธีถวายราชสดุดี ปกด_171125_0007_resize.jpg กับ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
27 พ.ย. 2560 19:32 sites pakodam สร้าง พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
27 พ.ย. 2560 18:53 sites pakodam แก้ไข ประชาสัมพันธ์
27 พ.ย. 2560 18:50 sites pakodam แนบ nuay_new.gif กับ ประชาสัมพันธ์
27 พ.ย. 2560 18:43 sites pakodam แก้ไข ประชาสัมพันธ์
10 พ.ย. 2560 17:56 sites pakodam แก้ไข สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก
10 พ.ย. 2560 17:54 sites pakodam แก้ไข สืบสานประเพณีลอยกระทง
10 พ.ย. 2560 17:53 sites pakodam แนบ รับครุใหม่_resize.jpg กับ ต้อนรับครูใหม่และยินดีกับบันฑิตใหม่
10 พ.ย. 2560 17:53 sites pakodam สร้าง ต้อนรับครูใหม่และยินดีกับบันฑิตใหม่
10 พ.ย. 2560 17:51 sites pakodam แนบ เตรียมความพร้อมภัยภิบัติ_resize.jpg กับ ฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน)
10 พ.ย. 2560 17:51 sites pakodam สร้าง ฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน)
10 พ.ย. 2560 17:48 sites pakodam แนบ ลอยกระทง_resize.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
10 พ.ย. 2560 17:48 sites pakodam สร้าง บทความไม่มีชื่อ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า