กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 มิ.ย. 2561 20:37 Director PKD_School แก้ไข การบริหารจัดการเอกสารและช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 20:36 Director PKD_School แนบ messageImage_1529306952627_resize.jpg กับ ช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 20:35 Director PKD_School แนบ messageImage_1529306952627.jpg กับ ช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 01:38 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
20 มิ.ย. 2561 01:35 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
20 มิ.ย. 2561 01:34 Director PKD_School แก้ไข ช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 01:33 Director PKD_School แนบ ช่องทางรับข่าวฯจาก pkd sch_resize.jpg กับ ช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 01:32 Director PKD_School แนบ ช่องทางรับข่าวฯจาก pkd sch.jpg กับ ช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 01:30 Director PKD_School สร้าง ช่องทางรับข่าวสาร
20 มิ.ย. 2561 01:29 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
19 มิ.ย. 2561 01:19 Director PKD_School แนบ sch_ปลอดภัย_resize.jpg กับ เสวนากระเทาะความคิดโรงเรียนปลอดภัย
19 มิ.ย. 2561 01:19 Director PKD_School สร้าง เสวนากระเทาะความคิดโรงเรียนปลอดภัย
19 มิ.ย. 2561 01:17 Director PKD_School แนบ waikru61_resize.jpg กับ ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑
19 มิ.ย. 2561 01:17 Director PKD_School สร้าง ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑
13 มิ.ย. 2561 05:58 Director PKD_School แนบ nites-moral-0661.jpg กับ ทีม RT สพฐ. เข้าติดตามโรงเรียนคุณธรรม
13 มิ.ย. 2561 05:58 Director PKD_School สร้าง ทีม RT สพฐ. เข้าติดตามโรงเรียนคุณธรรม
11 มิ.ย. 2561 21:48 Director PKD_School แก้ไข จำนวนนักเรียน
11 มิ.ย. 2561 18:53 Director PKD_School แนบ อบรมคุณธรรม จริยธรรม_๑๘๐๖๑๑_0060_resize.jpg กับ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
11 มิ.ย. 2561 18:53 Director PKD_School สร้าง เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑
4 มิ.ย. 2561 23:17 sites pakodam แก้ไข ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ
4 มิ.ย. 2561 23:04 Director PKD_School แก้ไข ศูนย์ข้อมูลครูป่าก่อดำ
4 มิ.ย. 2561 02:18 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์
4 มิ.ย. 2561 02:18 Director PKD_School แก้ไข การแต่งกายของนักเรียน
4 มิ.ย. 2561 02:14 Director PKD_School สร้าง แต่งกายแต่ละวัน
4 มิ.ย. 2561 02:14 Director PKD_School แก้ไข ประชาสัมพันธ์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า