รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียน

องค์กร หน่วยงาน
๑) เทศบาลตำบลป่าก่อดำ : งบแปรญัติ ,เครื่องมือและอุปกรณ์,เจ้าหน้าที่
๒) โรงพยาบาลแม่ลาว : เจ้าหน้าที่และบุคลากร
๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อดำ : เจ้าหน้าที่และบุคลากร
๔) ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ : ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา
๕) บริษัท นีโอไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : ทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา
๖) บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด : ทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
๗) บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) : สร้างอาคารเรียนพอดีพอดี(ไม้ไผ่ต้านแผ่นดินไหว)
      (ภาพการก่อสร้าง) (ภาพทำบุญเปิดอาคาร)
ตัวบุคคล
๑) นายแพทย์ ณรงค์พงศ์ คุณสุพรทิพย์ โล้วพฤกมณี : ทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการศึกษา
Comments