กิจกรรมของเรา

๑.กิจกรรมสะสมบุญ : วันพระโรงเรียน
๒.การติดตามงานจาก สพฐ. ติดตาม PLC | ติดตาม DLIT  | ประเมินโรงเรียนคุณธรรม  
๗.หน่วยงานมาใช้สถานที่ อบรมคุณธรรมจริยธรรม | ประชุมผู้บริหารแม่ลาว | แข่งทักษะภาษาอังกฤษและมารยาทไทย | ศูนย์จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอแม่ลาว  | ร.ร.บ้านร่องห้ามาดูงาน | โรงพยาบาลตุลาการวัดไอคิวเด็ก |
๘.แบ่งปันน้ำใจให้กันและกัน  ช่วยครอบครัวประสบอุทกภัย | ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓เลี้ยงอาหารกลางวัน
Comments