เชิญร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100 ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

        

                เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน  2563 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำจะมีอายุครบ 100 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนมา โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำและประชาชนในเขตบริการทั้ง 6 หมู่บ้านได้พร้อมใจกันก่อสร้างลานธรรมมุงหลังคาด้วยโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท   ซึ่งมีงบปะมาณดังกล่าวอยู่ที่ 1,432,499 บาท มีเงินประเดิมซึ่งเป็นเงินสะสมของชมรมศิษย์เก่าซึ่งจัดงานคืนสู่เหย้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 -ปัจจุบัน  มีอยู่ทั้งสิ้น 158,802 บาท  ซึ่งยังขาดอีก 1,273,697 บาท เพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งโรงเรียนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่จะสร้างบุญบารมีร่วมกัน จึงเรียนเชิญท่านได้ร่วมทำบุญตามรายการล่างนี้แล้วแต่จิตศรัทธา จะเป็นชุด หรือ ตามเจตนาของท่านดังรายการต่อไปนี้ 
1)พื้นปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 225 ตารางเมตร ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 562,500 บาทเสาเหล็ก จำนวน 12 ต้น ๆ ละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
2)โครงเหล็กและหลังคาเมทัลชีท จำนวน 350 ตารางเมตร ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท
3)พระพุทธรูปและแท่นประดิษฐาน เป็นเงิน 49,999  บาท
         ช่องทางการร่วมทำบุญ
         -โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข  018638078442  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  ชื่อบัญชี บัญชีรายได้สถานศึกษา ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
         หรือ  โอนเงินเข้า PromptPay (พร้อมเพย์) หมายเลข  0830003934  (นายอำนวย  จอมใจ)หมายเหตุ การบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีรายได้ได้ 2 เท่า  แจ้งไปที่โทร 0861797351 (ครูปราณี) และส่งสลิปการโอนไปที่ https://line.me/R/ti/g/Fbea1qNiEb  หรือ QR-Code นี้  

       

รายนามผู้ร่วมทำบุญ

Include gadgetComments