เชิญร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100 ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

        

                เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน  2563 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำจะมีอายุครบ 100 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนมา โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำและประชาชนในเขตบริการทั้ง 6 หมู่บ้านได้พร้อมใจกันก่อสร้างลานธรรมมุงหลังคาด้วยโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท   ซึ่งมีงบปะมาณดังกล่าวอยู่ที่ 1,432,499 บาท มีเงินประเดิมซึ่งเป็นเงินสะสมของชมรมศิษย์เก่าซึ่งจัดงานคืนสู่เหย้า ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 -ปัจจุบัน  มีอยู่ทั้งสิ้น 158,802 บาท  ซึ่งยังขาดอีก 1,273,697 บาท เพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสัญลักษณ์ของการก่อตั้งโรงเรียนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่จะสร้างบุญบารมีร่วมกัน จึงเรียนเชิญท่านได้ร่วมทำบุญตามรายการล่างนี้แล้วแต่จิตศรัทธา จะเป็นชุด หรือ ตามเจตนาของท่านดังรายการต่อไปนี้ 
1)พื้นปฏิบัติกิจกรรม จำนวน 225 ตารางเมตร ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 562,500 บาทเสาเหล็ก จำนวน 12 ต้น ๆ ละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
2)โครงเหล็กและหลังคาเมทัลชีท จำนวน 350 ตารางเมตร ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 700,000 บาท
3)พระพุทธรูปและแท่นประดิษฐาน เป็นเงิน 49,999  บาท
         ช่องทางการร่วมทำบุญ
         -โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข  018638078442  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ  ชื่อบัญชี บัญชีรายได้สถานศึกษา ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ
         หรือ  โอนเงินเข้า PromptPay (พร้อมเพย์) หมายเลข  0898387449  (นายอำนวย  จอมใจ)หมายเหตุ การบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีรายได้ได้ 2 เท่า  แจ้งไปที่โทร 0861797351 (ครูปราณี) และส่งสลิปการโอนไปที่ https://line.me/R/ti/g/Fbea1qNiEb  หรือ QR-Code นี้  

       

รายนามผู้ร่วมทำบุญ
 1. นายประพันธ์ พลสารัตน์     จำนวนเงิน    30,000  บาท
 2. พระครูสุนทรประภากร        จำนวนเงิน     5,000  บาท (๒ สค.๖๒)
 3. นายอำนวย จอมใจ            จำนวนเงิน     5,000  บาท (๒ สค.๖๒)
 4. นายไพโรจน์  ยะจอม         จำนวนเงิน        500  บาท (๒ สค.๖๒)
 5. น.ส.สายอรุณ มูลสถาน      จำนวนเงิน     1,000  บาท (๗ สค.๖๒)
 6. แม่บัวคลี่ ชัยรัตน์               จำนวนเงิน   20,000 บาท (๒๖ สค.๖๒)
 7. พ่ออาจารย์บุญศรี -แม่บุญปั๋น มะโนคำ  จำนวนเงิน   10,000 บาท (๒๖ สค.๖๒)
 8. พ่อหลวงธงชัย -แม่หลวงบุหงา พันธุ    จำนวนเงิน     3,000  บาท (๒๗ สค.๖๒)
 9. นายทองคำ  ภิราษร                           จำนวนเงิน     1,000  บาท  (๒๗ สค.๖๒)
 10. นายอินตา สุวรรณการ พร้อมคณะ        จำนวนเงิน     6,000  บาท  (๑๐ ก.ย.๖๒)
 11. แม่บุษบา​ มั่งมูล พร้อมด้วยพี่น้องทุกคน  จำนวนเงิน  10,000  บาท  (๑๓ ก.ย.๖๒)
 12. แม่เรือนคำ​ คำน้อย​                             จำนวนเงิน     2,500  บาท  (๑๓ ก.ย.๖๒)

Comments