ประชาสัมพันธ์


: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการ
     * แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท 
2562 ( คลิก )( รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน )
     * โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • พิธีถวายสัตย์ฯ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอำนวย จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบพิธีถวายสัตย์ฯเป็นข้าราชการที่ของแผ่นดิน ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:01 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมสะสมบุญปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมสะสมบุญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ เป็นองค์เทศนาธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:02 โดย Director PKD_School
 • ถวายเทียนพรรษา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ) 
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:03 โดย Director PKD_School
 • นิเทศห้องเรียน ผอ.อำนวย จอมใจ  นิเทศและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด   (แฟ้มภาพ)  https://photos.app.goo.gl/X1qCEtq8Te2HjP1A8
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 01:47 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนำลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้วย  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 20:34 โดย Director PKD_School
 • ประชุมคณะกรรมการสร้างลานธรรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ คณะกรรมการบริหารการก่อสร้างลานธรรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้ประชุมวางแผนการก่อสร้าง เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 20:30 โดย Director PKD_School
 • ร่วมแสดงความเสียใจ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำโดยนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพคุณคง เนตรทิพย์สามีคุณครูวาสนา อินต๊ะยศ ณ บ้านห้วยส้านดอนจั่น เมื่อ 26 มิ.ย.2562 (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 20:27 โดย Director PKD_School
 • ประชุมครูกิจการนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จัดประชุม วางแผนการทำงานของศูนย์ฯ ในด้านงานกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ(แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ก.ค. 2562 20:12 โดย Director PKD_School
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 209 รายการ ดูเพิ่มเติม »