ประชาสัมพันธ์


: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการ
     * แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท 
2562 ( คลิก )( รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน )
     * โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมวันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือนมิถุุนายนจะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และปีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ารวกเหนือ  ครูพระของโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูด้วย ( แฟ้มภาพ )
  ส่ง 13 มิ.ย. 2562 01:01 โดย Director PKD_School
 • ชาวเชียงรายเรียนรู้ อยู่รอดและภัยพิบัติ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ได้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม เชียงรายเรียนรู้ อยู่รอดและภัยพิบัติ ทั้งนี้มีนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาวให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  (แฟ้มภาพ )
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 20:02 โดย Director PKD_School
 • แนวทางส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย ผอ.อำนวย จอมใจ ผู้อำนวยโรงเรียนพร้อมด้วยนางประทินทิพย์ สลีสองสม ครูผู้ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ได้เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมโรงเรียนปลอดภัย ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๖  -  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๒  ( แฟ้มภาพ)
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 19:51 โดย Director PKD_School
 • เลือกตั้งประธานสภานักเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนโดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนขึ้น ปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตย(แฟ้มภาพการเสียงตั้ง  |  แฟ้มภาพการนับคะแนน )
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 19:40 โดย Director PKD_School
 • มอบอุปกรณ์การเรียน คุณชัยสิทธิ์  ตั้งแปล พร้อมครอบครัวคุณครูโยธิน แก้วก๋า ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 5 มิ.ย. 2562 19:32 โดย Director PKD_School
 • ประชุมกรรมการสถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่า วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ซึ่งมีสาระสำคัญคือการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาการดำเนินก่อสร้างอนุสรณ์สถาน "ลานปฏิบัติธรรม  ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ"  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 21 พ.ค. 2562 15:30 โดย sites pakodam
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตอบสนองการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ( แฟ้มภาพ )
  ส่ง 21 พ.ค. 2562 06:40 โดย Director PKD_School
 • เปิดเรียนวันแรก ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเปิดเรียนวันแรก  มีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาส (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 21 พ.ค. 2562 06:30 โดย Director PKD_School
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 199 รายการ ดูเพิ่มเติม »