ประชาสัมพันธ์


: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการ
     * แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท 
2562 ( คลิก )( รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน )
     * โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปประกอบพิธี มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นทุกชั้นเรียน อนึ่งของที่รับบิณฑบาตรโรงเรียนจะนำไปมอบแก่คนไข้ติดเตียงในเขตบริการของโรงเรียน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการทำทานต่อไป (แฟ้มภาพ )
  ส่ง 11 ส.ค. 2562 05:37 โดย Director PKD_School
 • ค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนนำลูกเสือสำรองไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีนางศิรินทร์รัตน์ ชัยสุวรรณ์ เป็นผู้ควบคุมลูกเสือเมือวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 11 ส.ค. 2562 05:19 โดย Director PKD_School
 • โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากมลพิษ 29 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดำเนินการตามโครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากมลพิษ  ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายก ทต.ป่าก่อดำเป็นประธานพร้อมให้ความรู้เกียวกับการจัดการขยะเบื้องต้นและมีวิทยากรจากตะวันฟาร์มให้ความรู้เกียวกับเกษตรพื้นบ้าน ซึ่งมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 20:33 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมและร่วมงานที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมใหญ่ปัญญาช่วย  (แฟ้มภาพ ) และในวันที่  ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ได้นำคณะครูไปร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 20:22 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ ๒ 26 กรกฏาคม 2562 : โรงเรียนจัดกิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ ๒   เพื่อแสดงถึงการพุทธศาสนิกชนทีดี ธำรงประเพณีการทำบุญตักบาตร โดยให้นักเรียนฝึกการเป็นมัคนายก ผู้นำ และผู้ตามที่ดี จำลองเอาวัดมาไว้โรงเรียน  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 30 ก.ค. 2562 19:32 โดย Director PKD_School
 • พิธีถวายสัตย์ฯ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอำนวย จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบพิธีถวายสัตย์ฯเป็นข้าราชการที่ของแผ่นดิน ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๕ พรรษา ซึ่งจะครบรอบในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:01 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมสะสมบุญปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมสะสมบุญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ เป็นองค์เทศนาธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:02 โดย Director PKD_School
 • ถวายเทียนพรรษา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ) 
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 02:03 โดย Director PKD_School
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 214 รายการ ดูเพิ่มเติม »