ประชาสัมพันธ์: รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ( คลิก )
: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการ
     * แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท 
2562 ( คลิก )( รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน )
     * โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันที่   11   สิงหาคม   2563  นายอำนวย    จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครู   ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่  5   และกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
  ส่ง โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 4 วันที่  7  สิงหาคม  2563  นายอำนวย   จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน  ร่วมกิจกรรมสะสมบุญครั้งที่  4  เพื่อทำบุญร่วมกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้พิธีทางศาสนา กระทำความดีละเว้นความชั่วและอบายมุขทุกชนิด
  ส่ง 6 ส.ค. 2563 23:53 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ร่วมงานจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม วันที่ 6 สิงหาคม 2563 คุณครูโยธิน แก้วก๋า และคุณครูภัทรดนัย สุศิวะ เป็นตัวแทนคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ไปร่วมงานจิตอาสา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอแม่สรวย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
  ส่ง 6 ส.ค. 2563 08:12 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้ให้การต้อนรับ ดร.นรินทร ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยม การเตรียมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพ SDGs ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 3 ส.ค. 2563 03:46 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับมอบอุปกรณ์กีฬา วันที่  31  กรกฎาคม  2563  นายอำนวย  จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับนักเรียนจากคุณครูโยธิน  แก้วก๋า  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด   ขอให้คุณครูมีความสุข ความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้
  ส่ง 1 ส.ค. 2563 07:05 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ให้การต้อนรับ ศน.สุวิทย์ บั้งเงิน และ ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร ศน.สพป.ชร.2 ที่ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 06:37 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
  ส่ง 27 ก.ค. 2563 21:25 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 3
  ส่ง 24 ก.ค. 2563 04:13 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 275 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020