ประชาสัมพันธ์

Slideshow maker (using Google Slides)


: ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการ
     * แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท 
2561 ( คลิก )( รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน )
     * โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก 17 มีนาคม ๒๕๖๒ นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวง  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 23:38 โดย Director PKD_School
 • งานวันกตัญญู ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญญูให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑ คน มีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเอกสารการจบหลักสูตร พร้อมกันนี้ท่านพระครูสมุห์เด่นชัยภูริปญฺโญ ครูสอนศีลธรรมได้มอบเกียรติบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก โท และตรี  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 22:37 โดย Director PKD_School
 • อบรมป้องกันด้านอัคคีภัย โรงเรียนร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและองค์การแพลนฯอบรมให้ความรู้อุบัติภัยเกียวกับอัคคีภัยให้กับนักเรียน เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 18:40 โดย Director PKD_School
 • โรงเรียนเข้าร่วมงาน "เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ ๒" โรงเรียนนำโดยผู้อำนวการอำนวย จอมใจนำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเข้าร่วมงาน "เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาอำเภอแม่ลาว ครังที่ ๒" ่ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ซึ่งมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจำนวน ๑๕ โรงเรียนนำผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ทัังนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพงษ์ สันติวงค์  รองฯ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ( แฟ้มภาพ )
  ส่ง 9 มี.ค. 2562 00:09 โดย Director PKD_School
 • ประชุมเตรียมงานครบรอบ 100 ปีของโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนได้เรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปรึกษาหารือการจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปีของโรงเรียน ซึ่งจะครบในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
  ส่ง 9 มี.ค. 2562 00:01 โดย Director PKD_School
 • สอบ O-Net โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเป็นสนามสอบ O-Net ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗ ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓ ห้อง  ทั้งนี้ได้มีท่านผอ.นพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัด และท่านผอ.จรัญ แจ้งมณี  ผอ.สพป.เชียงรายเขต ๒ มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 26 ก.พ. 2562 20:51 โดย Director PKD_School
 • จิตอาสาช่วยตัดผมนักเรียนฟรี จิตอาสาเชียง ๐๑๗ พร้อมร้านเสริมสวยคุณโจ เชียงรายมาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 26 ก.พ. 2562 20:52 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๖๒ ผอ.อำนวย จอมใจ  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ของอำเภอแม่ลาว ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมงานจำนวน ๑๕ โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาวเป็นประธานในพิธี  และมีการมอบเกียรติเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูด้วย ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 16 ม.ค. 2562 22:09 โดย Director PKD_School
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 187 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ