ประชาสัมพันธ์: รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  ( คลิก
: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่  17  พฤษภาคม  2565   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ในปีการศึกษา 2565  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและชี้แจงระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  ให้นักเรียนได้ทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  ส่ง 17 พ.ค. 2565 05:19 โดย Sirinrat chaisuwan
 • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่  17  พฤษภาคม  2565  นายอำนวย  จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  ทางโรงเรียนมีนักศึกษามาฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู จำนวน 2 คน คือนางสาวธัญญาลักษณ์ เตจ๊ะน้อย และนางสาวนิภาวรรณ บุญศรี นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ส่ง 17 พ.ค. 2565 05:11 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่  14    พฤษภาคม  2565  นายอำนวย   จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  
  ส่ง 15 พ.ค. 2565 06:31 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) ป.1 ปีการศึกษา2564    โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้คะแนนรวมสูงกว่าเขตพื้นที่การศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศ
  ส่ง 19 เม.ย. 2565 19:18 โดย Sirinrat chaisuwan
 • เกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม และห้องเรียนคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ตามนโยบายจุดเน้น CR2Q-Ed Model ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าเราคือโรงเรียนคุณภาพ มีครูคุณภาพ และมีนักเรียนที่มีคุณภาพ
  ส่ง 19 เม.ย. 2565 19:07 โดย Sirinrat chaisuwan
 • จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในงานวันระลึกถึงครูเก่า ศิษย์เก่าและงานผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา วันที่ 12 เมษายน 2565 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในงานวันระลึกถึงครูเก่า ศิษย์เก่าและงานผ้าป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเพิ่มเติม ได้โดยโอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ ชื่อบัญชี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เลขที่บัญชี 018-638-078-442 (เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)
  ส่ง 12 เม.ย. 2565 08:11 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม วันที่ 6 เมษายน 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  ส่ง 7 เม.ย. 2565 07:30 โดย Sirinrat chaisuwan
 • มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ผลคะแนนการสอบสูง วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุดในการทดสอบความสามารถ RT, NT, O-NET ปีการศึกษา 2564
  ส่ง 31 มี.ค. 2565 04:25 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 469 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020