ประชาสัมพันธ์: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 4 วันที่  5  สิงหาคม  2565   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรม​สะสม​บุญ ครั้งที่ 4   ​ ในช่วงเวลาเข้าพรรษา​ ประจำปี​  2565
  ส่ง 5 ส.ค. 2565 07:54 โดย Sirinrat chaisuwan
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่  3  สิงหาคม  2565  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยได้รับความอนุคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลแม่ลาว 
  ส่ง 3 ส.ค. 2565 07:41 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่  27  กรกฎาคม  2565  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรมนำชีวิต
  ส่ง 27 ก.ค. 2565 05:36 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ 3 วันที่  27  กรกฎาคม  2565   นายอำนวย  จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรม​สะสม​บุญ ครั้งที่ 3 ​ ในช่วงเวลาเข้าพรรษา​ ประจำปี​  2565
  ส่ง 27 ก.ค. 2565 05:40 โดย Sirinrat chaisuwan
 • จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
  ส่ง 27 ก.ค. 2565 05:04 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาจากคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วยดร.ดอกรัก สมบัติหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะดะ นางอัญชิษฐา เทพท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา และนายชัชวาล ปัญญาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะโอ
  ส่ง 26 ก.ค. 2565 08:44 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่ลาว ได้มาให้ความรู้เรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ส่ง 23 ก.ค. 2565 00:15 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรม​สะสม​บุญ ครั้งที่ 2 วันที่  22  กรกฎาคม  2565   นายอำนวย  จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  จัดกิจกรรม​สะสม​บุญ ครั้งที่ 2​ ในช่วงเวลาเข้าพรรษา​ ประจำปี​ 2565
  ส่ง 22 ก.ค. 2565 01:40 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 488 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020