ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่  (โรงเรียนเรา)(อำเภอแม่ลาว) (เขตพื้นที่)
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 2560 ( คลิก ) โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • ผลแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลแข่งขันคือได้   เหรียญทอง เหรียญเงิน   เหรียญทองแดงและ ๒ เข้าร่วมแข่งขัน (ประชาสัมพันธ์)
  ส่ง 24 ก.ย. 2560 21:25 โดย sites pakodam
 • สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน PLC คณะจาก สพฐ. มาติดตามการดำเนินงาน PLC ของโรงเรียน นำโดยนายเกรียงไกร เรืองศรี ศน.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓   และนางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศน.สพปเชียงใหม่ เขต ๓ โดยมี ศน.อนุรักษ์  พรมเลข สพป.เชียงราย เขต ๒ ร่วมติดตาม (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:28 โดย sites pakodam
 • พ่อหลวงธงชัย พร้อมครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน พ่อหลวงเก่ง (ธงชัย พันธุ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลจอมหมอกแก้ว ได้นำอาหาร(ข้าวกล่อง) มาเลี้ยงให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒๐๐  กล่อง ในนามโรเรียนต้องขอบคุณในน้ำใจไมตรี ไม่ละทิ้งโรงเรียนให้นักเรียนได้อิ่มท้อง ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:23 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมดนตรีสากลมีชีวิต วงโยธวาทิตป่าก่อดำ โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โยธวาทิตป่าก่อดำให้ ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้นักเรียนได้รู้เชิงลึกของดนตรีสากล มี ร.ต.อำนาจ  แก่นเมืองป็นวิทยากร และมี ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์  ขวัญชัย เป็นประธาน   (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:20 โดย sites pakodam
 • แข่งทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ อำเภอแม่ลาว โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ อำเภอแม่ลาว จัดแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วและโรงเรียนเทศบาล๑ ป่าก่อดำ ( แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:16 โดย sites pakodam
 • เตรียมบุคลากรก่อนเกิดภัยพิบัติ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนลได้อบรมครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ได้อบรมเตรียมความพร้อม ๒ วันคือวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สวนแก้วรีสอร์ท (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:12 โดย sites pakodam
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:08 โดย sites pakodam
 • ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ผอ.อำนวย  จอมใจ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 07:07 โดย sites pakodam
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ