ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: รายนามผู้สนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ๒๕๖๐ ( คลิก )
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )

กิจกรรมของเรา

 • อบรมบรรณารักษ์น้อย โรงเรียนส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย นำโดยครูมาลี จารุศักดิ์ ( แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 15:38 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่ ๘ มิถุนา่ยน ๒๕๖๐ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 15:34 โดย sites pakodam
 • ค่ายเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ โรงเรียนเข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมภัยพิบัติ ๕ ศุนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 บ้า่นดู่ โดยองค์การ Plan International  (ภาพทั้งหมด)
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 15:25 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้กิจกรรมรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐-วันที่ ๙-๑๓/๐๕/๖๐ กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต -วันที่ ๙ /๐๕/๖๐ ประชุมครูก่อนเปิดเรียน -วันที่ ๑๕/๐๕/๖๐ ปฐมนิเทศนักเรียน -วันที่ ๒๐/๐๕/๖๐ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน -วันที่ ๒๒/๐๕/๖๐ ประชุม กก.สถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่า -วันที่ ๒๓/๐๕/๖๐ เลือกตั้งประธานสภานักเรียน -วันที่ ๒๖/๐๕/๖๐ เปิดกิจกรรมธนาคารขยะและมอบทุน -วันที่ ๓๐/๐๕/๖๐ กิจกรรมวันพระโรงเรียน -วันที่ ๓๑/๐๕/๖๐ กิจกรรมวันงดสูบบุุหรี่โลกและวันออกกำลังกายโลก 
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 08:09 โดย sites pakodam
 • ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจง แนะนำการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีนายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนกล่าวเปิดและให้โอวาทก่อนทำกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  (ภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 20 พ.ค. 2560 08:06 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมกิจกรรมมีโรงเรียนบัวสลีวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งมอญและโรงเรียนบ้านต้นง้าว จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ สระว่ายน้ำแม่ลาว ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 20 พ.ค. 2560 07:59 โดย sites pakodam
 • งานคืนสู่เหย้าชมพูดำประจำปี ๒๕๖๐ ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมประเพณีทุกปีในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือพิธีรดน้ำดำหัวครูอาจารย์เก่า ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้เงินทั้งสิ้น ๙๗,๑๖๒ บาท(ภาพกิจกรรม) 
  ส่ง 20 เม.ย. 2560 21:44 โดย Director PKD_School
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ปัญญาช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนและชุมชนต่อไป (ภาพเพิ่มเติม คลิก)
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 04:43 โดย Kunnikar Jompeang
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ