ประชาสัมพันธ์: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 9 วันที่  23   กันยายน  2565  นายอำนวย   จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรม​สะสม​บุญ ครั้งที่ 9   ในช่วงเวลาเข้าพรรษา​  ประจำปี​  2565
  ส่ง 23 ก.ย. 2565 00:26 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) วันที่  20  กันยายน  2565  นายอำนวย   จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของคณะครูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ตามเกณฑ์การประเมินและได้ให้คำชี้แนะ แนวทางต่างๆในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
  ส่ง 20 ก.ย. 2565 06:31 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับความอนุเคราะห์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน วันที่  20  กันยายน  2565  นักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย  ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดโครงการซ่อมแซนระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้
  ส่ง 20 ก.ย. 2565 05:51 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 8 วันที่  16   กันยายน  2565  นายอำนวย   จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรม​สะสม​บุญ ครั้งที่ 8   ในช่วงเวลาเข้าพรรษา​  ประจำปี​  2565
  ส่ง 15 ก.ย. 2565 23:57 โดย Sirinrat chaisuwan
 • งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการอำเภอแม่ลาว ประจำปี 2565 วันที่  9  กันยายน  2565   นายอำนวย  จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว  พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการอำเภอแม่ลาว  ประจำปี  2565   ณ  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  
  ส่ง 11 ก.ย. 2565 02:08 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอำนวย จอมใจ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้กับสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว ณ ห้องประชุมปัญญาช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 9 ก.ย. 2565 23:17 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการนิเทศจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยรับการนิเทศจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย อ.ดร.สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าโครงการ น.ส.พัคคภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม และ นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงรายเขต 2 ได้รับคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
  ส่ง 9 ก.ย. 2565 23:06 โดย Sirinrat chaisuwan
 • บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอำเภอแม่ลาวและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียน ร่วมบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเลขที่ 331 หมู่ 7 บ้านดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป
  ส่ง 9 ก.ย. 2565 23:07 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 508 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020