ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: รายนามผู้สนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ๒๕๖๐ ( คลิก )
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )

กิจกรรมของเรา

 • ปฐมนิเทศนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจง แนะนำการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีนายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนกล่าวเปิดและให้โอวาทก่อนทำกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  (ภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 20 พ.ค. 2560 08:06 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมกิจกรรมมีโรงเรียนบัวสลีวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งมอญและโรงเรียนบ้านต้นง้าว จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ สระว่ายน้ำแม่ลาว ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ภาพเพิ่มเติม)
  ส่ง 20 พ.ค. 2560 07:59 โดย sites pakodam
 • งานคืนสู่เหย้าชมพูดำประจำปี ๒๕๖๐ ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมประเพณีทุกปีในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือพิธีรดน้ำดำหัวครูอาจารย์เก่า ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้เงินทั้งสิ้น ๙๗,๑๖๒ บาท(ภาพกิจกรรม) 
  ส่ง 20 เม.ย. 2560 21:44 โดย Director PKD_School
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ปัญญาช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนและชุมชนต่อไป (ภาพเพิ่มเติม คลิก)
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 04:43 โดย Kunnikar Jompeang
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาประจำปี 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป ขอให้คณะครู นักเรียนผู้ปกครองที่ร่วมสะสมบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญถ้วนหน้าด้วยเทอญ (แฟ้มภาพ คลิก)
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 00:13 โดย Kunnikar Jompeang
 • เหรียญทองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560 แสดงความยินดีกับผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรก) ระดับเขตฯ นักเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้รับรางวัลการสอบ จำนวน 2 ราย คือ ด.ญ.สิรินทิพย์ ชูช่วย และ ด.ญ.พัชรีพร อ่อนคำ
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 18:46 โดย Director PKD_School
 • ร่วมกิจกรรม To Be Number 1 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เมื่อ 25 มกราคม 2560 ทั้งนี้มีดาราที่เป็นไอดอลซึ่งบินมาจากกรุงเทพฯ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (ภาพเพิ่มเติม คลิก )
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 06:36 โดย Director PKD_School
 • สอบ N-Net  วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาว ขอใช้สถานที่จัดสอบ N-Net  ให้กับนักศึกษาโดยมีครูในโรงเรียนร่วมเป็นกรรมคุมสอบด้วย  ( ภาพเพิ่มเติม คลิก )
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 06:14 โดย Director PKD_School
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 81 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ