ประชาสัมพันธ์: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • ประกอบพิธีถวายราชสดุดีพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำแม่ลาว ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถวายพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและคณะลุกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 24 พ.ย. 2565 23:52 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่  13  พฤศจิกายน  2565  นายธงชัย   พันธุ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565  
  ส่ง 13 พ.ย. 2565 03:52 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่  13   พฤศจิกายน  2565  นายอำนวย  จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565  เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการต่างๆ แนวทางการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565  
  ส่ง 13 พ.ย. 2565 03:39 โดย Sirinrat chaisuwan
 • จัดทำกระทงตามจารีตประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565  วันที่  8  พฤศจิกายน  2565   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ร่วมกันจัดทำกระทงเพื่อนำไปลอยลงสู่แม่น้ำ เพื่อเป็นรักษาและสืบสานตามจารีตประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
  ส่ง 9 พ.ย. 2565 00:17 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายอำนวย จอมใจ พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยม จากท่าน ศน.พรทิพา พุทธวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมด้วย นางสาวพวงเพ็ชร ใจศรี นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ ได้มาติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ อีกทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
  ส่ง 2 พ.ย. 2565 08:24 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่  31  ตุลาคม   2565  นายอำนวย    จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาจากผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  และได้ปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565  
  ส่ง 31 ต.ค. 2565 04:39 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2565 วันที่  30  ตุลาคม  2565  นายอำนวย   จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครู  ได้ร่วมทำบุญถวายกฐิน  ณ  ดอนจั่น (ห้วยส้าน)  ประจำปี  2565  ซึ่งเป็นวัดในชุมชนของโรงเรียนและเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ส่ง 30 ต.ค. 2565 06:04 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2565 วันที่  29  ตุลาคม  2565  คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้ร่วมทำบุญถวายกฐิน ณ วัดบุญเรือง  ประจำปี  2565  ซึ่งเป็นวัดในชุมชนของโรงเรียนและเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ส่ง 29 ต.ค. 2565 05:00 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 518 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020