ประชาสัมพันธ์: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • กิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 2 วันที่  30  กรกฎาคม 2564  นายอำนวย  จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมสะสมบุญครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2564  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญในช่วงของการเข้าพรรษา ได้รู้จักการทำพิธีกรรมทางศาสนาและประพฤติตนเป็นคนดี
  ส่ง 29 ก.ค. 2564 21:31 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรม “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรม “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตต่อไป
  ส่ง 27 ก.ค. 2564 01:13 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
  ส่ง 27 ก.ค. 2564 01:03 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคล ลานธรรม 100 ปี วันที่  23  กรกฎาคม  2564   นายอำนวย   จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน  ได้ร่วมกันปลูกต้นไทรเกาหลี  เพื่อเป็นสิริมงคล  บริเวณรอบลานธรรม 100  ปี ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน เนื่องในวันอายุครบ  100 ปี (1 เมษายน 2563)  ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 23 ก.ค. 2564 01:03 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  ส่ง 23 ก.ค. 2564 00:37 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบุญเรือง วัดศรีดอนมูล วัดห้วยส้านดอนจั่น และวัดร่องห้า กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
  ส่ง 23 ก.ค. 2564 00:07 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ได้รับรางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้รับรางวัลระดับดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564  ภายใต้กิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2564  ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ส่ง 22 ก.ค. 2564 01:16 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ตรวจสุขภาพร่างกายและทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ลาวร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อดำ มาตรวจสุขภาพร่างกายและทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 15 ก.ค. 2564 03:14 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 386 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020