ประชาสัมพันธ์: รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ( คลิก )
: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการ
     * แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กไทยในชนบท 
2562 ( คลิก )( รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุน )
     * โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษานิเทศก์ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ท่านศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร.เขต 2 ได้ออกนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 07:30 โดย Sirinrat chaisuwan
 • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่  1  กรกฎาคม  2563  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  เปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  วันแรก  ทางโรงเรียนมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนคือการปฐมนิเทศนักเรียน  ทั้งนี้มีท่านรองฯพิสิฐ  ไชยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 2  มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 1 ก.ค. 2563 06:09 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการสนับสนุนพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเตรียมเปิดภาคเรียน วันที่  30  มิถุนายน  2563   เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าก่อดำ  ได้มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้
  ส่ง 30 มิ.ย. 2563 02:31 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 และชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ส่ง 28 มิ.ย. 2563 00:00 โดย Sirinrat chaisuwan
 • เผยแพร่แนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(รอบที่ 4) วันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้เผยแพร่แนวทางเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก(รอบสี่)  ให้แก่ผู้บริหารและคณะครู  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว
  ส่ง 26 มิ.ย. 2563 06:10 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมเตรียมจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่  22   มิถุนายน  2563   เวลา  09.00  น. นายอำนวย  จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ได้ประชุมเตรียมจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา 1 นวัตกรรม 1  โรงเรียน  และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563   ณ  ห้องประชุมศรีดอนมูล  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 22 มิ.ย. 2563 03:06 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่  15  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายอำนวย   จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ประชุมชี้แจ้งและหาแนวทางจากคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน        เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  ส่ง 15 มิ.ย. 2563 02:26 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ วันที่  11  มิถุนายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายเกษม   สีหมื่น  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ร่วมกับนายอำนวย  จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  เพื่อเห็นชอบในการเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563  และเตรียมแนวทางในการป้องกัน  การปฏิบัติตนของครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)
  ส่ง 12 มิ.ย. 2563 09:10 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 261 รายการ ดูเพิ่มเติม »