ประชาสัมพันธ์


: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • รับมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัย วันที่  27   กันยายน  2564    นายอำนวย   จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้มอบหมายให้ตัวแทนครูรับมอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนปลอดภัย   ณ   สำนักงานสวัสดิการสังคม   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
  ส่ง โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับความอนุเคราะห์อาหารให้กับนักเรียน วันที่  21  กันยายน  2564  นายอำนวย   จอมใจ   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้เป็นตัวแทนรับมอบไก่ทอด  KFC  และไอศกรีม  จากเพจครูบนดอย  โดยคุณครูชัยสิทธิ์  ตั้งแปล  โรงเรียนบ้านสัน  อำเภอเวียงป่าเป้า  เป็นผู้ประสานงานกับคุณครูโยธิน  แก้วก๋า  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา   ณ  โอกาสนี้
  ส่ง 21 ก.ย. 2564 04:17 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ขอแสดงความยินดีกับครูประทินทิพย์ สลีสองสม ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับทอง
  ส่ง 17 ก.ย. 2564 05:35 โดย Sirinrat chaisuwan
 • จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ และศูนย์เครือข่ายโรงเรียนแม่ลาว 3 จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564“ร้อยใจรัก ถักทอใจ สานสายใยแม่ลาว 3
  ส่ง 17 ก.ย. 2564 05:23 โดย Sirinrat chaisuwan
 • จัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอแม่ลาว ประจำปี 2564 16 กันยายน 2564 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ลาว จัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ อำเภอแม่ลาว ประจำปี 2564 “เกษียณเปี่ยมสุข ไร้โรคภัย Covid-19
  ส่ง 16 ก.ย. 2564 06:20 โดย Sirinrat chaisuwan
 • อบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย วันที่  15  กันยายน  2564  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย  
  ส่ง 15 ก.ย. 2564 01:58 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักของศาสนาคริสต์ วันที่ 10 กันยายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักของศาสนาคริสต์ให้กับนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
  ส่ง 10 ก.ย. 2564 04:36 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมสะสมบุญ ครั้งที่ 7 วันที่   10  กันยายน  2564   นายอำนวย   จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน  ได้ร่วมกันทำบุญในกิจกรรมสะสมบุญ  ครั้งที่  7 
  ส่ง 10 ก.ย. 2564 04:16 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 412 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020