ประชาสัมพันธ์


: ประกาศรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 (คลิก)
: ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67   (โรงเรียน)(อำเภอ) (เขตพื้นที่) (เกียรติบัตร)
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 2560 ( คลิก ) โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าป่าก่อดำ2561 ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำจัดงานประเพณีคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าป่าก่อดำ ประจำปี ๒๕๖๑ มีพิธีรดน้ำดำหัวครูอาจารย์เก่า มีพ่อครูวณิช  แก้วเขื่อน อายุ ๙๓ ปี เป็นประธานของครูเก่านำทีมและมีองค์ผ้าป่าสามัคคีของศิษย์เก่าและทุกชุมชนรวมได้เงินทั้งสิ้น ๗๖,๒๖๘.๒๕ บาทนำไปพัฒนาโรงเรียน ยังมีนักร้องจากดังมาให้ความสนุกสนานมอบแก่ศิษย์เก่าด้วย  (คลิกแฟ้มภาพ)
  ส่ง 14 เม.ย. 2561 22:23 โดย sites pakodam
 • อนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนนำนักเรียนระดับอนุบาลไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 18:10 โดย Director PKD_School
 • ต้อนรับเจ้าหน้าที่ Plan International ( Safe School) ผอ.อำนวย  จอมใจ พร้อมคณะครูต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก Plan International (Safe School)  นำเจ้าหน้าที่จากพลูเดินเชียล ประเทศฮ่องกงมาเยี่ยมชมกิจกรรม Safe School  ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 13:21 โดย Director PKD_School
 • ร่วมค่ายชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ผอ.อำนวย  จอมใจ พร้อมครูโยธิน  แก้วก๋า  นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน ๘ นายเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันร่วมกับลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน ๕๒ โรงเรียน ณ โรงเรียนห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:32 โดย sites pakodam
 • บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ท่านพระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจรองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว ได้ให้เกียรติเดินทางมาพบปะผู้ปกครองนักเรียนทีจะบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายให้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ วัดบุญเรือง (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 20 ก.พ. 2561 22:21 โดย sites pakodam
 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้น ป.๔ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงรายใกล้กับอำเภอแม่ลาว เช่น วัดร่องขุ่น  สิงค์ปาร์ค เป็นต้น นำโดยครูโยธิน  แก้วก๋า และครูคำน้อย ไชยชมภู (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 20 ก.พ. 2561 21:57 โดย sites pakodam
 • รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ผอ.อำนวย  จอมใจ ร่วมแสดงความยินดีกับครู-บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอกจากพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี จังหวัดเชียงราย (แฟ้มภาพ) 
  ส่ง 20 ก.พ. 2561 21:54 โดย sites pakodam
 • ตรวจโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน ผอ.อำนวย จอมใจ ได้ออกตรวจและให้กำลังใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 20 ก.พ. 2561 21:50 โดย sites pakodam
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 138 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ