ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: รายนามผู้สนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ๒๕๖๐ ( คลิก )
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )

กิจกรรมของเรา

 • ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ผอ.อำนวย  จอมใจ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 07:07 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นทุกชั้นเรียน โดยมีนายเกษม สีหมื่น กำนันตำบลป่าก่อดำและประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 07:01 โดย sites pakodam
 • โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรงเรียนร่วมกับกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นำโดยผู้ใหญ่บ้านสุรางค์  ปาหงษ์ หมู่ที่ ๙  เจ้าของโครงการ  ทำการอบรม"โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ให้กับนักเรียนประถมปลาย และมัธยมศึกษาปีที่ื ๑ - ๓ ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำและโรงเรียนเทศบาล๑ ป่าก่อดำ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 07:10 โดย sites pakodam
 • วันพระโรงเรียนและวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพระทุกวันอังคาร อนึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดีจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงพระชมม์มายุครบ  ๖๕ พรรษา (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 06:48 โดย sites pakodam
 • รับเกียรติบัตรวันภาษาไทย โรงเรียนมอบเกียรติบัตรรางวัลในกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 ส.ค. 2560 06:36 โดย sites pakodam
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม ผอ.อำนวย  จอมใจ เดินทางไปศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง สพป.พะเยา เขต ๒  พร้อมกับโรงเรียนแกนนำคุณธรรมใน สพป.เชียงราย เขต ๒ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐(แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 09:53 โดย sites pakodam
 • วันพระโรงเรียนครั้งที่ ๔ กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ ๔ (วันพระโรงเรียน) หลังจากประกอบพิธีเสร็จ  พระอาจารย์ท่านพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปญฺโญได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐(แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 09:51 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  โดยเชิญคุณทองสร้อย  ภิราษร ศิลปินด้านการซอมาให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐(แฟ้มภาพ)
  ส่ง 1 ส.ค. 2560 09:47 โดย sites pakodam
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 108 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ