ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67   (โรงเรียน)(อำเภอ) (เขตพื้นที่) (เกียรติบัตร)
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 2560 ( คลิก ) โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • ร่วมยินดีรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันครู ๒๕๖๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผอ.อำนวย จอมใจ พร้อมคณะครูเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมกับคณะครูในอำเภอแม่ลาว โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาวเป็นประธานในพิธี  (แฟ้มภาพ) 
  ส่ง 17 ม.ค. 2561 17:53 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีการแสดงของนักเรียนทุกชั้นเรียน มีขนม ของเล่นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งคหบดี ร้านค้า ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและนำสิ่งของมาบริจาคในงานครั้งด้วย (แฟ้มภาพ  / บัญชีผู้ร่วมทำบุญ )
  ส่ง 12 ม.ค. 2561 05:22 โดย Director PKD_School
 • แม่ลาวเกมส์ ประจำปี 2560 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแม่ลาวเกมส์ ประจำปี 2560 ร่วมกับ 14 โรงเรียนในอำเภอแม่ลาวของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 29 ธ.ค. 2560 18:00 โดย Director PKD_School
 • แสดงความยินดีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจพร้อมคณะครูได้นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนายทวีชัย พิมสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านปากกองคนใหม่ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:09 โดย sites pakodam
 • ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาวได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:06 โดย sites pakodam
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน ๑๐ คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผอ.อำนวย จอมใจพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:03 โดย sites pakodam
 • รับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจ เดินทางไปรับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารีเชียงราย ณ  ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 20:00 โดย sites pakodam
 • ร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดบุญเรืองพร้อมกับหัวหน้าส่วราชการ ประชาชนในเขตอำเภอแม่ลาว ( แฟ้มภาพ)
  ส่ง 14 ธ.ค. 2560 19:58 โดย sites pakodam
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 129 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ