ประชาสัมพันธ์


: รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565  ( คลิก
: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก ) สนับสนุนปรับปรุงพื้นลานธรรม ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2564 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • รับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ วันที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ ตามจุดเน้นและนโยบาย CR2ACTS & CR2Q-Ed Model ของ สพป.เชียงราย เขต 2 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว
  ส่ง 19 ม.ค. 2565 22:41 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี 2565 วันที่  16  มกราคม  2565   นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต"
  ส่ง 16 ม.ค. 2565 05:02 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน วันที่ 10 มกราคม 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญฺโญ โดยผ่านการประสานงานจากคุณครูปราณี อินสวรรค์ รวม 16 ทุน และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาจากท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย
  ส่ง 10 ม.ค. 2565 05:30 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่  7  มกราคม  2565  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2565  ให้กับนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนได้รับความสนุกสนาน มีความกล้าแสดงออกและมีความสุขกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
  ส่ง 7 ม.ค. 2565 01:31 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับมอบทุนเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน วันที่ 5 มกราคม 2565 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ รับมอบทุนเพื่ออาหารกลางวันแก่โรงเรียน จำนวน 2,000 บาท จากพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว เจ้าอาวาสวัดป่ารวก เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบวันเกิด
  ส่ง 5 ม.ค. 2565 04:38 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประกอบพิธีเบิกเนตร “พระพุทธโลกนาถ” วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าก่อดำ ประกอบพิธีเบิกเนตร “พระพุทธโลกนาถ” เพื่อประดิษฐาน ณ ลานธรรม ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ที่ได้รับมอบจากพระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม เจ้าอาวาสวัดพุทธล้านนา ประเทศสิงคโปร์ และครอบครัวของแม่อุ้ยนวล เครือใจ โดยมีว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เป็นประธานในพิธี
  ส่ง 31 ธ.ค. 2564 02:31 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับมอบนมกล่องพร้อมดื่มให้แก่นักเรียน วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ รับมอบนมกล่องพร้อมดื่ม ให้แก่นักเรียน จากนายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว
  ส่ง 30 ธ.ค. 2564 04:27 โดย Sirinrat chaisuwan
 • รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 2 วันที่  22  ธันวาคม  2564  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Pfizer) เข็มที่ 2 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี
  ส่ง 22 ธ.ค. 2564 06:04 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 444 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020