ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ผลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่  (โรงเรียนเรา)(อำเภอแม่ลาว) (เขตพื้นที่)
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: เชิญร่วมสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 2560 ( คลิก ) โครงการสร้างบรรยากาศที่ดี (คลิก)
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอแม่ลาวนำคณะผู้บริหารและครูปฐมวัยทั้ง ๑๕ โรงในอำเภอแม่ลาว เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำเสนอBest Practice จำนวน ๘  ประเภท ๘ ห้องเรียน ครู ๘ คน (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 15 พ.ย. 2560 00:46 โดย admin pkd
 • ต้อนรับครูใหม่และยินดีกับบันฑิตใหม่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่(ครูเสาวภา  ไชยยา ) และบัณฑิตใหม่ (ครูกรรณิการ์ จอมแปง)
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 17:53 โดย sites pakodam
 • ฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน) องค์การแพนอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกันโรงเรียนฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน) แฟ้มภาพ 
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 17:50 โดย sites pakodam
 • สืบสานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้นักเรียมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 17:54 โดย sites pakodam
 • สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากประจำปี 2560 ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้บุญกุศล ทั้งนี้จะสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนาเมืองเหนือต่อไป  ( แฟ้มภาพ)
  ส่ง 10 พ.ย. 2560 17:56 โดย sites pakodam
 • ผลแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลแข่งขันคือได้   เหรียญทอง เหรียญเงิน   เหรียญทองแดงและ ๒ เข้าร่วมแข่งขัน (ประชาสัมพันธ์)
  ส่ง 24 ก.ย. 2560 21:25 โดย sites pakodam
 • สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน PLC คณะจาก สพฐ. มาติดตามการดำเนินงาน PLC ของโรงเรียน นำโดยนายเกรียงไกร เรืองศรี ศน.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓   และนางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศน.สพปเชียงใหม่ เขต ๓ โดยมี ศน.อนุรักษ์  พรมเลข สพป.เชียงราย เขต ๒ ร่วมติดตาม (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:28 โดย sites pakodam
 • พ่อหลวงธงชัย พร้อมครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน พ่อหลวงเก่ง (ธงชัย พันธุ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลจอมหมอกแก้ว ได้นำอาหาร(ข้าวกล่อง) มาเลี้ยงให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒๐๐  กล่อง ในนามโรเรียนต้องขอบคุณในน้ำใจไมตรี ไม่ละทิ้งโรงเรียนให้นักเรียนได้อิ่มท้อง ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 08:23 โดย sites pakodam
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 120 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ