ประชาสัมพันธ์: ประกาศ สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ( คลิก )
: ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่  (ประกาศ) ( ใบรับสมัคร
: รายนามผู้ร่วมทำบุญสร้างลานธรรม 100  ปี ( คลิก )
: ช่องทางรับข่าวสารโรงเรียน ( คลิก )
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: ข้อสอบออนไลน์ ( คลิก )
: ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียน (คลิก)

กิจกรรมของเรา

 • ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่  5  พฤษภาคม  2564  นายอำนวย  จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  ได้ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564
  ส่ง 4 พ.ค. 2564 23:20 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการสร้างลานธรรม ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 2 พ.ค. 2564 02:08 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 12 เมษายน 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะครูและผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบสร้างลานธรรม ครบ 100 ปี ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 12 เม.ย. 2564 03:06 โดย Sirinrat chaisuwan
 • กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 รุ่นปีการศึกษา 2563
  ส่ง 2 เม.ย. 2564 19:58 โดย Sirinrat chaisuwan
 • จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 101 ปี และนิทรรศการแสดงผลงาน OPEN HOUSE วันที่ 1 เมษายน 2564 นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำพร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 101 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ และนิทรรศการแสดงผลงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
  ส่ง 31 มี.ค. 2564 23:42 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ฝึกซ้อมแผนการอพยพอัคคีภัยตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ฝึกซ้อมแผนการอพยพอัคคีภัย ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 15 เชียงราย
  ส่ง 26 มี.ค. 2564 17:50 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) วันที่  24  มีนาคม  2564  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  เข้าร่วมทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National  Test)   ณ  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
  ส่ง 24 มี.ค. 2564 04:49 โดย Sirinrat chaisuwan
 • ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยช่วงเช้าเข้าศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย และในช่วงบ่ายไปเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย
  ส่ง 23 มี.ค. 2564 07:57 โดย Sirinrat chaisuwan
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 355 รายการ ดูเพิ่มเติม »            

          

หน้าเว็บย่อย (1): OIT 2020