HeadNews‎ > ‎

ยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:47โดยDirector PKD_Schoolโรงเรียนแสดงความยินดีกับนางสาวธมลวรรณ  หวายคำ ธุรการโรียนที่สอบบรรจุได้ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านผาขวาง อ.เมืองเชียงรายและมีนางสาววิภาณี ศิลป์ประดิษฐ์ มาดำรงตำแหน่งแทน  พร้อมกันมีนางสาวอวัฒฆ์ชฏา ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนแม่น้ำขุ่นวิทยา มาช่วยราชการ 
Comments