HeadNews‎ > ‎

อบรมป้องกันด้านอัคคีภัย

โพสต์18 มี.ค. 2562 18:40โดยDirector PKD_Schoolโรงเรียนร่วมกับศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและองค์การแพลนฯอบรมให้ความรู้อุบัติภัยเกียวกับอัคคีภัยให้กับนักเรียน เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
(แฟ้มภาพ)
Comments