HeadNews‎ > ‎

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

โพสต์14 ก.พ. 2560 04:42โดยKunnikar Jompeang   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 04:43 ]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ปัญญาช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนและชุมชนต่อไป (ภาพเพิ่มเติม คลิก)

Comments