HeadNews‎ > ‎

วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:23โดยDirector PKD_School

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายเกษม สีหมื่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี มีผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนขนมและปัจจัยต่าง ๆ  (แฟ้มภาพ)
Comments