HeadNews‎ > ‎

ต้อนรับครูใหม่และยินดีกับบันฑิตใหม่

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:53โดยsites pakodam
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่(ครูเสาวภา  ไชยยา ) และบัณฑิตใหม่ (ครูกรรณิการ์ จอมแปง)

Comments