HeadNews‎ > ‎

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:46โดยadmin pkd

วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอแม่ลาวนำคณะผู้บริหารและครูปฐมวัยทั้ง ๑๕ โรงในอำเภอแม่ลาว เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำเสนอBest Practice จำนวน ๘  ประเภท ๘ ห้องเรียน ครู ๘ คน (แฟ้มภาพ)
Comments