HeadNews‎ > ‎

สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน PLC

โพสต์4 ก.ย. 2560 08:28โดยsites pakodam


คณะจาก สพฐ. มาติดตามการดำเนินงาน PLC ของโรงเรียน นำโดยนายเกรียงไกร เรืองศรี ศน.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓   และนางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศน.สพปเชียงใหม่ เขต ๓ โดยมี ศน.อนุรักษ์  พรมเลข สพป.เชียงราย เขต ๒ ร่วมติดตาม (แฟ้มภาพ)
Comments