HeadNews‎ > ‎

เสวนาเรียนรวมอำเภอแม่ลาว ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์29 ส.ค. 2561 15:47โดยDirector PKD_School
โรงเรียนเครือข่ายเรียนรวมในอำเภอแม่ลาวจัดประชุมเสวนาการจัดการศึกษาพิเศษจำนวน ๖ โรงเรียนมีรองณํฏฐกันย์  ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ เป็นประธานในพิธี  (แฟ้มภาพ)


Comments