HeadNews‎ > ‎

เสวนากระเทาะความคิดโรงเรียนปลอดภัย

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:19โดยDirector PKD_School

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกระเทาะความคิดสู่โรงเรียนปลอดภัยที่ยั่งยืน โดยมีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูป (แฟ้มภาพ)
Comments