HeadNews‎ > ‎

ร่วมงานกฐินสามัคคีวัดศรีดอนมูล

โพสต์13 พ.ย. 2561 20:57โดยDirector PKD_School

ผอ.อำนวย จอมใจ นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดศรีดอนมูลซึ่งเป็นในเขตบริการของโรงเรียน (แฟ้มภาพ)
Comments