HeadNews‎ > ‎

โรงเรียนเข้าร่วมงาน "เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาอำเภอแม่ลาว ครั้งที่ ๒"

โพสต์9 มี.ค. 2562 00:09โดยDirector PKD_School

โรงเรียนนำโดยผู้อำนวการอำนวย จอมใจนำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเข้าร่วมงาน "เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาอำเภอแม่ลาว ครังที่ ๒" ่ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ซึ่งมีโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายจำนวน ๑๕ โรงเรียนนำผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ทัังนี้ได้รับเกียรติจากนายวรพงษ์ สันติวงค์  รองฯ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ( แฟ้มภาพ )
Comments