HeadNews‎ > ‎

รับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:00โดยsites pakodam
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจ เดินทางไปรับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารีเชียงราย ณ  ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

Comments