HeadNews‎ > ‎

รับฟังนโยบายจากผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒

โพสต์22 พ.ค. 2561 21:14โดยDirector PKD_School

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับฟังนโบายการบริหารจัดการจากท่าน ผอ. จรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต  ๒ พร้อมกับโรงเรียนในอำเภอแม่ลาวอีก ๑๔ โรงเรียน ( แฟ้มภาพ)
Comments