HeadNews‎ > ‎

ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายฯ อ.แม่ลาว

โพสต์10 ก.ย. 2562 19:08โดยDirector PKD_School
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายอำนวย จอมใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีดอนมูล พร้อมกันนี้ได้นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม (แฟ้มภาพ)
Comments