HeadNews‎ > ‎

ประชุมกรรมการสถานศึกษาและชมรมศิษย์เก่า

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:47โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 15:30 โดย sites pakodam ]


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ซึ่งมีสาระสำคัญคือการเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตรสถานศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และร่วมพิจารณาการดำเนินก่อสร้างอนุสรณ์สถาน "ลานปฏิบัติธรรม  ๑๐๐ ปีโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ"  (แฟ้มภาพ)
Comments