HeadNews‎ > ‎

ประชุมครูวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย

โพสต์1 ก.ค. 2562 20:08โดยDirector PKD_School
นายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว จัดประชุม วางแผนการทำงานของศูนย์ฯ ในด้านงานบริหารวิชาการ
Comments