HeadNews‎ > ‎

ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:06โดยsites pakodam
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาวได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ (แฟ้มภาพ)

Comments