HeadNews‎ > ‎

เปิดเรียนวันแรก

โพสต์21 พ.ค. 2562 06:30โดยDirector PKD_School

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเปิดเรียนวันแรก  มีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาส (แฟ้มภาพ)
Comments