HeadNews‎ > ‎

งานวันกตัญญู

โพสต์18 มี.ค. 2562 22:36โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 22:37 ]
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญญูให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑ คน มีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบเอกสารการจบหลักสูตร พร้อมกันนี้ท่านพระครูสมุห์เด่นชัยภูริปญฺโญ ครูสอนศีลธรรมได้มอบเกียรติบัตรผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก โท และตรี  (แฟ้มภาพ)
Comments