HeadNews‎ > ‎

งานสลากภัตประจำปี 2561

โพสต์5 ต.ค. 2561 02:06โดยDirector PKD_School

โรงเรียนจัดกิจกรรมงานสลากภัตประจำปี 2561 ทั้งนี้มีผู้ปกครอง ผู้นำชุมเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีให้อยู่คู่กับชุมชนและล้านนาต่อไป (แฟ้มภาพ)
Comments