HeadNews‎ > ‎

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอำเภอแม่ลาว

โพสต์29 ส.ค. 2561 15:40โดยDirector PKD_School

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาวจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับอำเภอเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนสู่ระดับเขตพื้นที่ต่อไป ( แฟ้มภาพ )
Comments