HeadNews‎ > ‎

มอบอุปกรณ์การเรียน

โพสต์5 มิ.ย. 2562 19:32โดยDirector PKD_School

คุณชัยสิทธิ์  ตั้งแปล พร้อมครอบครัวคุณครูโยธิน แก้วก๋า ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนเมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (แฟ้มภาพ)
Comments