HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Safe)

โพสต์7 พ.ค. 2561 00:44โดยsites pakodam

โรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต ณ สระน้ำสันต้นแหนร่วมกับโรงเรียนในอำเภอแม่ลาว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมา่ณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ ( แฟ้มภาพ)
Comments