HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2562 20:34โดยDirector PKD_School
โรงเรียนนำลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารีสามัญและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ ทั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้วย  (แฟ้มภาพ)

Comments