HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์11 ส.ค. 2562 05:34โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2562 05:37 ]
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องทุกปี มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูปประกอบพิธี มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นทุกชั้นเรียน อนึ่งของที่รับบิณฑบาตรโรงเรียนจะนำไปมอบแก่คนไข้ติดเตียงในเขตบริการของโรงเรียน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการทำทานต่อไป (แฟ้มภาพ )


Comments