HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์13 มิ.ย. 2562 01:01โดยDirector PKD_School

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือนมิถุุนายนจะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น และปีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ารวกเหนือ  ครูพระของโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูด้วย ( แฟ้มภาพ )
Comments