HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 ,เปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ,ข่วงพญ่าป่าก่อดำ

โพสต์19 ม.ค. 2560 05:16โดยKunnikar Jompeang   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 21:46 ]

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

- เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประถม  เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ และประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีการศึกษา ๒๕๕๙

- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การร้องเพลงประสานเสียง เต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเล่นเกมเข้าฐานกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน  โดยมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมการแสดง มอบขนมและของรางวัลร่วมแจกในกิจกรรมดังกล่าว ในนามโรงเรียนต้องขอบพระคุณในความกรุณานี้ด้วย

- กิจกรรมข่วงพญ๋า นักเรียนเข้าฐานข่วงพญ๋ารับประทานอาหารร่วมกับคณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง  (แฟ้มภาพ คลิก)


Comments