HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมสะสมบุญปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

โพสต์22 ก.ค. 2562 01:53โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 02:02 ]
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมสะสมบุญประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยมีพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ เป็นองค์เทศนาธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ ๕ (แฟ้มภาพ)

Comments