HeadNews‎ > ‎

กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ ๒

โพสต์30 ก.ค. 2562 19:32โดยDirector PKD_School

26 กรกฏาคม 2562 : โรงเรียนจัดกิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ ๒   เพื่อแสดงถึงการพุทธศาสนิกชนทีดี ธำรงประเพณีการทำบุญตักบาตร โดยให้นักเรียนฝึกการเป็นมัคนายก ผู้นำ และผู้ตามที่ดี จำลองเอาวัดมาไว้โรงเรียน  (แฟ้มภาพ)
Comments