HeadNews‎ > ‎

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหม้อมาศึกษาดูงาน

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:36โดยDirector PKD_School

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  คณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต ๑  ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม โดยมีครูวัลภา แปงศิริ ครูเชี่ยวชาญเป็นผู้ต้อนรับและบรรยายพิเศษ ( แฟ้มภาพ )
Comments