HeadNews‎ > ‎

คีตมวยไทยและแอโรบิค

โพสต์29 ส.ค. 2561 15:50โดยDirector PKD_School
โรงเรียนจัดอบรมคีตมวยไทยและแอโรบิคขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะ์งบประมาณจาก สปสช.ทต.ป่าก่อดำ มีนายกเทศมนตรีตำบลป่าก่อดำให้เกียรติเป็นประธานในพิธี (แฟ้มภาพ)

Comments