HeadNews‎ > ‎

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2561 02:17โดยDirector PKD_School

โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตังประธานสภานักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดเชียงราย ให้เครื่องลงคะแนนแบบใหม่เห็นผลทันที ซึ่งได้ นางสาวชัญญา  เคนทรภักดิ์ ได้เป็นประธานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 (แฟ้มภาพ)
Comments