HeadNews‎ > ‎

ฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน)

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:50โดยsites pakodam
องค์การแพนอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกันโรงเรียนฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน) แฟ้มภาพ 

Comments